Úvod Profil Aktuálna ponuka Archív Fórum Kontakt


Profil firmy
      Vydavatežstvo Litera s.r.o. sa venuje vydávaniu detských mažovanok od roku 1996.
Ciežom nášho vydavatežstva od začiatku bolo ponúka deom viac ako pekné obrázky na vymažovávanie.
Naše mažovanky sú zároveň knižky za cenu čokoládky. V každej z nich deti môžu okrem kreslenia a čar-
bania čítat si obrázky, veršíky, rozprávky, príbehy, spieva si pesničky. Učia sa písmenká, čísla,
najznámejšie žudové riekanky, rečňovanky, povedačky, hádajú hádanky, dokresžujú obrázky, učia sa
rozoznáva farby, atď. Námety čerpáme z žudovej slovesnosti a pôvodnej slovenskej literárnej tvorby
pre deti, spolupracujeme s renomovanými autormi tvorby pre najmenšie deti.

     V r.1996 sme začali s vydávaním jednoduchých mažovanok formátu A5. Postupne sme vyprofilovali
niekožko edícií:
  • mažovanky s rozprávkami
  • mažovanky s veršíkami, riekankami
  • mažovanky s pesničkami
  • mažovanky s grafomotorickými cvičeniami
  • mažovanky - učíme sa kresli
  • mažovanky pre najmenších s rozoznávaním farieb
Doposiaž sme vydali v týchto edíciách vyše 80 druhov mažovanok.

     Pre individuálne rozvíjanie tvorivosti detí od 4 rokov vydávame edíciu Maxi mažovanky A5. Obsahujú
až 32 čiernobielych obrázkov na vymažovanie. Deti majú možnos uplatni maximálne svoju fantáziu a príažlivá
je pre nich i prevná farebná laminovaná obálka a malý formát.
     
Vydávanie mažovanok formátu A4 má vydavatežstvo rozčlenené taktiež do jednotlivých skupín.

     Jazykové mažovanky A4 zaujmú deti nie len peknými farebnými obrázkami na vymažovanie, ale naučia ich základné
anglické slovíčka. Pre rodičov je na zadnej strane doplnený anglicko-slovensko-český slovník aj so správnou
výslovnosou.

     Prostredníctvom mažovanok A4 sa deti naučia abecedu, čísla, spoznáva farby, kresli čiary rôznych tvarov,
zoznámia sa s Deduškom Večerníčkom, Zatúlaným húsaom, vrabcom Čimkom a krásnou Čin-čin i Dvanástimi mesiačikmi.

     V 72-stranových mažovankach, ktoré ponúkame na trhu pod názvom špirálové pracovné zošity, sa deti
postupne pripravujú na vstup do školy. Deti v nich nájdu hravos a spontánnos, dospelí dobré pomôcky pre moderný
výchovný program zameraný na školskú pripravenos detí, kde je kladený dôraz na "objavujúce učenie". Špirálové zošity
deom nečítame, ale hráme sa s nimi. Hravou formou tak rozvíjame ich jemnú motoriku, písanie, počítanie, sústredenie
a logické myslenie. Podporujeme ich detskú zvedavos, dopĺňame im vedomosti získané pri hrách, či pri prechádzkach.
Tieto mažovanky sú vydávané v súlade s učebnými osnovami pre materské školy a sú doporučené Ministerstvom školstva
ako doplnkové pomôcky pre predškolákov.

  Litera s.r.o., Továrenská č.14, Bratislava 815 71, Tel.:02/52 92 1449, Tel./Fax:02/502 13 188
design (c) Web work 2005